Prodaná nevĕsta / The Bartered Bride (Bedřich Smetana) – dossier

PRODANÁ NEVĔSTA / THE BARTERED BRIDE

Comic opera in 3 acts

By Bedřich Smetana

Libretto: Karel Sabina

First performed: Provisional Theatre, Prague, 30 May 1866

My review


CHARACTERS

Krušina, a peasant (baritone): Josef Paleček

Ludmila, his wife (soprano): Marie Procházková

Mařenka, their daughter (soprano): Eleonora von Ehrenberg

Mícha, a landowner (bass): Vojtěch Šebesta

Háta, his wife (mezzo-soprano): Marie Pisařovicová

Vašek, their son (tenor): Josef Kysela

Jeník, Mícha’s son by a former marriage (tenor): Jindřich Polák

Kecal, a marriage broker (bass): František Hynek

Principál komediantů, Ringmaster (tenor): Jindřich Mošna

Indián, an Indian comedian (bass): Josef Křtín

Esmeralda, dancer and comedienne (soprano): Terezie Ledererová

Chorus: Villagers, circus artists, boys.

 

SETTING

A Czech village


STRUCTURE

 

Ouvertura

 

JEDNÁNÍ I

Výstup I: Mařenka, Jeník, peasant people

Sbor: Proč bychom se netěšili

 

Výstup II: Mařenka, Jeník

Recitativ: Tak tedy přece se to státi má?

Arie: Kdybych se co takového (Mařenka)

Recitativ: Konečnĕ je celá minulost tvá

Duetto: Jako matka požehnáním (Mařenka, Jeník)

 

Výstup III: Ludmila, Krušina, Kecal

Jak vám pravím, pane kmotře (Ludmila, Krušina, Kecal)

Recitativ: Ovšem, Tobiáše Míchu zndm už od dĕtstvi

Terzetto: Mladík slušný a mravů víc tichých (Ludmila, Krušina, Kecal)

 

Výstup IV: Mařenka, previous

Quartetto: Tu ji máme, rozumnĕ s ní pojednáme (Ludmila, Krušina, Kecal, Mařenka)

Recitativ: Jeník neupustí

 

Výstup V: Finale

Polka

 

 

JEDNÁNÍ II

Výstup I: Sbor chasníků, Jeník a Kecal

Sbor: To pivečko

Furiant

 

Výstup II: Vašek

Má ma-ma Matička (Vašek)

 

Výstup III: Mařenka, Vašek

Recitativ: Vy jste zajisté ženich Krušinovy Mařenky?

Duetto: Známť já jednu dívčinu (Mařenka, Vašek)

 

Výstup IV: Jeník, Kecal

Recitativ: Jak pravím, hezká je

Duetto: Nuže, milý chasníku – Každý jen tu svou – Znám jednu dívku (Jeník, Kecal)

Recitativ: Odřekneš-li se Mařenky

 

Výstup V: Jeník

Až uzříš – Jak možna věřit (Jeník)

 

Výstup VI: Jeník, Kecal, Krušina, people

Finale – Pojďte, lidičky

 

 

JEDNÁNÍ III

Výstup I: Vašek

To-to mi v hlavě le-leži (Vašek)

 

Výstup II: Principál komediantů, Esmeralda, Indián, Vašek

Pochod komediantů (March of the Comedians)

Recitativ: Ohlašujeme slavnému publikum

Skočná.  Balet a produkce komediantů  (Dance of the Comedians)

Recitativ: Je-je-e-je!  To bude hezké!

Duettino: Milostné zvířátko (Esmeralda, Principál)

 

Výstup III: Háta, Vašek, Mícha, Kecal

Recitativ: Oh, já ne-ne-nešťastný!

Quartetto: Aj! Jakže? Jakže? (Háta, Mícha, Kecal, Vašek)

 

Výstup IV: Mařenka, Ludmila, Krušina, previous without Vašek

Ne, ne, tomu nevĕřím (Mařenka, Krušina, Kecal, Ludmila, Háta, Mícha, Vašek)

 

Výstup V: Vašek, previous

Co-co-co-co pořáde chcete?

Sextetto: Rozmysli si, Mařenko (Ludmila, Krušina, Kecal, Mařenka, Háta, Mícha)

 

Výstup VI: Mařenka

Och, jaký žal – Ten lásky sen

 

Výstup VII: Mařenka, Jeník

Mařenko má! – Tak tvrdošíjná, dívko, si

 

Výstup VIII: Mařenka, Jeník, Kecal

Recitativ: Hle, hle! Chasníku

Terzetto: Utiš se (Jeník, Mařenka, Kecal)

 

Výstup IX: Mařenka, Ludmila, Háta, Jeník, Krušina, Mícha, Kecal, chorus of people

Finale – Jak jsi se, Mařenko rozmyslila

 

Výstup X: Předešlí, Vašek, boys

Spaste duši!  Medvĕd se utrh’!

Recitativ: Ne-nebojte se

 

Závĕr (Conclusion): Mařenka, Ludmila, Jeník, Mícha, Krušina and the choir

Pomněte, kmotře – Dobrá věc se podařila